Háziorvosi szolgálat

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy bár 2016. január 31-én szűnik meg a két helyettesítő orvos Dr.Husz László és Dr. Jancsó Zsanett munkaviszonya, sajnos egészségügyi állapotuk miatt rendelésüket nem tudják már a héten befejezni.

A helyettesítés megoldott, rendelési idő 2016. január 28. (csütörtök) 1300-1500 Dr. Tóth István 2016. január 29. (péntek) Dr. Vajda István Antal.

Helyettük 2016. február 1-jétől két új orvos Dr. Vajda István Antal és Juhosné Dr. Oláh Gyöngyi fogja ellátni a háziorvosi szolgálatot.

Rendelési idő:

Hétfő                                1500-1700      Juhosné Dr. Oláh Gyöngyi

Kedd                                 1500-1700      Juhosné Dr. Oláh Gyöngyi

Szerda                               1500-1700       Dr. Vajda István Antal

Csütörtök                           900-1100           Juhosné Dr. Oláh Gyöngyi

Péntek a hónap első hetében            900-1100       Dr. Vajda István Antal

Péntek a hónap további heteiben   1400-1600      Dr. Vajda István Antal

A nagy érdeklődésre való tekintettel tájékoztatjuk továbbá a gyermekes szülőket, hogy Dr. Kozma Katalin csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos is 2016. február első heteiben megkezdi a rendelését az orvosi rendelőben a következő időpontokban.

Rendelési idő:

Kedd                          930– 1130

Csütörtök                1530– 1730

A búcsúzó orvosoknak köszönjük eddigi munkájukat, további sok sikert és jó egészséget kívánunk!

A leendő orvosoknak pedig jó munkát és jó egészséget!

 

Kazinczi István
polgármester

 

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Háziorvosi szolgálat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Otthon-Szelektíven

Tisztelt Lakosok!

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Tiszatenyő településen is hulladékszállítási közszolgáltatás keretében tervezi üzemeltetni a házhoz menő, szelektívhulladék gyűjtési rendszert. A közszolgáltatásba bevont hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek részére átadásra kerül 1 db 120 literes, sárga tetejű szelektív gyűjtőedény.

A szelektív gyűjtőedény átvételének időpontja:
2015. október 27. (kedd) 800-1200 1230 1600
2015. október 28. (szerda) 800-1200 1230 1600
2015. október 29. (csütörtök) 800-1200 1230 1600

A szelektív gyűjtőedény átvételének helyszíne:
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal hátsó udvara (műhely)

 A6 os fólia

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Otthon-Szelektíven bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal értesíti ügyfeleit, hogy Webes Ügysegéd keretrendszerén keresztül 2015. augusztus 24-én bevezetésre került a Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás.

A következő linkre kattintva bővebb tájékoztatást kap: gépjárműadat-lekérdező rendszer

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Hírek | Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére megrendezendő ünnepi megemlékezésre

56 2015 községi

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Meghívó az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére megrendezendő ünnepi megemlékezésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK
BÉRBEADÁSÁRA

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Tiszatenyő, Petőfi út 8. szám alatti bérlakások bérbeadására az alábbi feltételek szerint:

1. a pályázati jogosultság feltételei:
a) A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető, azaz másokat megillető, a kérelmező használati jogát korlátozó jog nélküli lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, és erről nyilatkozik;
b) A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
c) A pályázóval együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik ingatlanvagyonnal.
d) A pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

2. A bérbeadásra meghirdetett meglévő üres bérlakások száma: 3 db
Hasznos alapterületek:
I. lakás: földszint: 38,08 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,62 m2
II. lakás: földszint: 38,28 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,82 m2
IV. lakás: földszint: 38,08 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,62 m2

3. A bérleti jogviszony határozott időtartama: A bérleti jogviszony alatt fennálló lakáselőtakarékossági szerződés (LTP) időtatama, de maximum 5 év

4. A pályázati kérelem benyújtásának helye:
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal (Tiszatenyő, Alkotmány út 26.)

5. A pályázati kérelem benyújtásának módja:
A rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be a pályázat.

6. A pályázati kérelem benyújtásának határideje:
2015. október 21. (szerda) 1600 óra

7. A pályázatok elbírálásának valamint az eredmény ismertetésének várható határideje:
2015. október 29. (csütörtök) 1700 óra a Képviselő-testület nyílt ülésén

Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázni kívánókat, hogy egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot. Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a meghirdetett bérlakások csak annak a kérelmezőnek, pályázónak adhatók bérbe, aki a rendeletben meghatározott pályázati feltételeknek megfelel.
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján dönt. A döntés során figyelembe veszi a 3. mellékletben felsorolt döntés-előkészítők véleményét.

A rendelet teljes szövege megtalálható az Önkormányzat hivatalos honlapján: www.tiszatenyo.hu vagy megtekinthető a Községháza hirdetőtábláján.

Kérünk minden pályázni kívánó személyt, hogy a szoros határidőre tekintettel a pályázati adatlapot pontosan töltse ki és a szükséges dokumentumokat csatolja kérelméhez.

Tiszatenyő, 2015. október 9.

  Tiszatenyő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Rendelet

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Hírek | PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva