Tájékoztatás hulladékszállítási díjelmaradások rendezéséről

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Tájékoztatás hulladékszállítási díjelmaradások rendezéséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hirdetmény

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a 2018. március 1. napján megtartott ülésén, a 22/2018. (III.1.) határozatával, a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választáson közreműködő Szavazatszámláló Bizottságok tagjává, illetve póttagjává az alábbi személyeket választotta: 

Földes Józsefné                    Tiszatenyő, Szent László út 9.
Nagy Gábor                            Tiszatenyő, Szent László út 10.
Uri-Kovács Sándorné        Tiszatenyő, Alkotmány út 22/A
Bujáki Szilvia                        Tiszatenyő, Béke út 27/A
Korom Gábor János           Tiszatenyő, Dózsa György út 71.
Szmolnik Sándor                 Tiszatenyő, Arany János út 13.
Banka Lászlóné                   Tiszatenyő, Béke út 25/A
Csala Károlyné                    Tiszatenyő, Hunyadi út 44.
Fekete Sándor                     Tiszatenyő, Kossuth Lajos út 9.
Kinyig János                        Tiszatenyő, Arany János út 52.
Zatykó Ferencné               Tiszatenyő, Táncsics Mihály út 16.

 Választással kapcsolatos ügyintézés: Helyi Választási Iroda
 A HVI hivatali helyiségének címe: 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26.
Tel./Fax: 06-56/335-001, e-mail: tenyo@t-online.hu
HVI Vezető: Hegedűs László
HVI Vezető-helyettes: Takács Mária

 Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem
– kérelem benyújtási határidő: 2018. március 31-én 16:00 óráig
– a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018.   március 31-én 16:00 óráig módosíthatja kérelmét, illetve kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből

 Átjelentkezésre irányuló kérelem
– kérelem benyújtási határidő: 2018. április 6-án 16:00 óráig
– aki átjelentkezés miatt törlésre került a névjegyzékből, legkésőbb 2018. április 6-án 16:00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési  kérelmét

 Mozgóurna iránti kérelem
– a HVI-től legkésőbb 2018. április 6-án 16:00 óráig
– szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól legkésőbb 15:00 óráig

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Hirdetmény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztatás

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Tájékoztatás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése

Tisztelt Lakosok!

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,

(Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.; továbbiakban: NHKV Zrt.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Korlátolt Felelősségű Társaság (4233 Balkány, Kállói út 2.A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.

Konzorciumi megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az

ANGEL’S HELP Kft (Székhely:4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D   adószám: 23955822-2-09.) végzi.

Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére a fent megjelölt személy részére történő befizetés útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerülése esetén kérem, forduljon hozzám bizalommal, bármely alábbi elérhetőségen:

ANGEL’S Help Kft/ 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/D

mobil: +36 30/739-98-71

email: dijbeszedes.szolnok@gmail.com

Bízunk a sikeres együttműködésben!

Köszönettel:

Strammer László
megbízott területi koordinátor

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tájékoztatás

Tájékoztatás!

 

 

Ezúton értesítjük a szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülő lakosok figyelmét, a tüzelőanyag kiosztásának időpontjai a következők:

 

2018. január 5. 800-1530 (péntek)

2018. január 6. 800 – 1200 (szombat)

2018. január 9. 800 – 1530 (kedd)

2018. január 10. 800 – 1530 (szerda)

2018. január 11. 800 – 1530 (csütörtök)

 

 

 

 

 

 

Tiszatenyő Községi Önkormányzat

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Tájékoztatás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva