Meghívó-Magyar Kultúra Napjára

plakát

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

képeslap

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Önkormányzati lakások-pályázati hirdetménye

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK
BÉRBEADÁSÁRA

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Tiszatenyő, Petőfi út 8. szám alatti bérlakások bérbeadására az alábbi feltételek szerint:

1. a pályázati jogosultság feltételei:
a) A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, és erről nyilatkozik;
b) A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
c) A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik vagyonnal.
d) A pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

2. A bérbeadásra meghirdetett meglévő üres bérlakások száma: 4 db
Hasznos alapterületek:
I. lakás: földszint: 38,08 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,62 m2
II. lakás: földszint: 38,28 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,82 m2
III. lakás: földszint: 38,28 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,82 m2
IV. lakás: földszint: 38,08 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,62 m2

3. A bérleti jogviszony határozott időtartama: 5 év

4. A pályázati kérelem benyújtásának helye:
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal (Tiszatenyő, Alkotmány út 26.)

5. A pályázati kérelem benyújtásának módja:
A rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be a pályázat.

6. A pályázati kérelem benyújtásának határideje:
2014. december 15. (hétfő) 1000 óra

7. A pályázatok elbírálásának valamint az eredmény ismertetésének várható határideje:
2014. december 18. (csütörtök) 1700 óra a Képviselő-testület nyílt ülésén

Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázni kívánókat, hogy egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot. Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a meghirdetett bérlakások csak annak a kérelmezőnek, pályázónak adhatók bérbe, aki a rendeletben meghatározott pályázati feltételeknek megfelel.
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján dönt. A döntés során figyelembe veszi a 3. mellékletben feltüntetett döntés-előkészítői véleményeket.

A rendelet teljes szövege megtalálható az Önkormányzat hivatalos honlapján: www.tiszatenyo.hu vagy megtekinthető a Községháza épületében lévő hirdetőtáblán.

Kérünk minden pályázni kívánó személyt, hogy a szoros határidőre tekintettel a pályázati adatlapot pontosan töltse ki és a szükséges dokumentumokat csatolja kérelméhez.

Tiszatenyő, 2014. december 1.

Tiszatenyő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

A rendelet és a kérelem a következők:

A lakások bérletére vonatkozó szabályokról

1. számú mell.

2. számú mell.

3. számú mell.

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Tisztelt Lakosok!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása alapján Jász-Nagykun-Szolnok megye 77 településén, ezáltal Tiszatenyőn is a közérdekű szolgáltató kijelölése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmenetei ellátására a

Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2.) kéményseprő-ipari közszolgáltatót jelölte ki.

Az átmeneti ellátás megkezdésének időpontja:
2014. november 3.

Az átmeneti ellátás időtartama: a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat új kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződése megkötéséig, de legfeljebb 9 hónap.

Hegedűs László sk.
jegyző

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Hozzászólások kikapcsolva

Tájékoztató-hálózattisztításról

TRV_Tájékoztató

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Hírek | Hozzászólások kikapcsolva