XXV. Falunap és Kukoricafesztivál

tiszatenyo_falunap_plakat

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | XXV. Falunap és Kukoricafesztivál bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szennyvíz-szolgáltatás

Tisztelt Lakosok!

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint szolgáltató, a napokban postázta az ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos számlákat. Önkormányzatunk amiatt kereste a szolgáltatót, hogy a helyesbítő számlák egy összegben való kifizetése helyett engedélyezze egységesen a részletfizetést, minden lakos számára. A mai napon az alábbi tájékoztatást kaptuk:

Névtelen

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Szennyvíz-szolgáltatás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása

HIRDETMÉNY

Felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása

Kérelemre induló eljárásban az Önkormányzat támogatásban részesítheti azt a Tiszatenyőn lakóhellyel rendelkező fiatalt, aki
– felvételt nyert az ország bármely felsőfokú oktatási intézményének nappali tagozatára, és
– tanulmányait első diplomájának megszerzése céljából folytatja.

A kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell
– első évfolyam első féléves hallgató esetén a felsőfokú oktatási intézménybe történt beiratkozásról szóló igazolást,
– első évfolyam második féléves és felsőbb évfolyamos hallgató esetén az adott félévre történt beiratkozásról szóló igazolást.

Kérelmet évente két alkalommal, az oktatási év
– első félévében szeptember 30. napjáig,
– második félévében február 28. napjáig lehet benyújtani.

A támogatás mértéke 30.000.- Ft

Az támogatás vissza nem térítendő, és a kérelem benyújtásakor megkezdett félévre vonatkozik.

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Fecskeház

49/2016. (VII. 29.) önkormányzati határozat melléklete

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK
BÉRBEADÁSÁRA

Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 11/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Tiszatenyő, Petőfi út 8. szám alatti „FECSKEHÁZ” 3. számú bérlakás bérbeadására az alábbi feltételek szerint:

1. a pályázati jogosultság feltételei:

a) A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető, azaz másokat megillető, a kérelmező használati jogát korlátozó jog nélküli lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, és erről nyilatkozik;

b) A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,

c) A pályázóval együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik ingatlanvagyonnal.

d) A pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki.

2. A bérbeadásra meghirdetett meglévő üres bérlakások száma:

1 db
Hasznos alapterületek:
III. lakás: földszint: 38,28 m2; tetőtér: 22,54 m2 összesen: 60,82 m2

3. A bérleti jogviszony határozott időtartama:

A bérleti jogviszony alatt fennálló lakáselőtakarékossági szerződés (LTP) időtartama, de maximum 5 év

4. A pályázati kérelem benyújtásának helye:
Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal (Tiszatenyő, Alkotmány út 26.)

5. A pályázati kérelem benyújtásának módja:
A rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be a pályázat.

6. A pályázati kérelem benyújtásának határideje:
2016. augusztus 25. (csütörtök) 16:00 óra

7. A pályázatok elbírálásának valamint az eredmény ismertetésének várható határideje:
a Képviselő-testület 2016. szeptemberben tartandó soros ülésén

Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázni kívánókat, hogy aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a meghirdetett bérlakás csak annak a kérelmezőnek, pályázónak adható bérbe, aki a rendeletben meghatározott pályázati feltételeknek megfelel.
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján dönt. A döntés során figyelembe veszi a 3. mellékletben felsorolt döntés-előkészítők véleményét.

A rendelet teljes szövege megtalálható az Önkormányzat hivatalos honlapján: www.tiszatenyo.hu vagy megtekinthető a Községháza hirdetőtábláján.

Kérünk minden pályázni kívánó személyt, hogy a szoros határidőre tekintettel a pályázati adatlapot pontosan töltse ki és a szükséges dokumentumokat csatolja kérelméhez.

 
Tiszatenyő, 2016. július 29.

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | Fecskeház bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ADATFELVÉTELI LAP FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓK TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ

Felsőfokú tan.

A formanyomtatvány a hivatal portáján kérhető.

A bejegyzés az alábbi kategóriába tartozik: Egyéb, Hírek | ADATFELVÉTELI LAP FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓK TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEMHEZ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva